4/23/2011

Miluj. Ver si. Odváž sa. 
A nikdy sa nevzdávaj.

www.akodostatodzivotacochceme.sk

Ak je niečo, čo veľmi chcete. Ak máte nápad, víziu a chcete ju zrealizovať. Ak túžite pomáhať, tvoriť a robiť to, čo vás baví.  Alebo  chcete niečo dokázať. Mám pre vás 4 slová: miluj, ver si, odváž sa a hlavne sa nikdy nevzdávaj.

Za posledné dva roky som stretla nesmierne veľa zaujímavých 
a úspešných ľudí, ktorí začínali od nuly. Mali iba svoje sny a naplnili ich. Ľudia ako John Assaraf z filmu Tajomstvo, motivačný spíker 
a človek na vozíčku Sean Stephenson, prezidentka organizácie Silvova metóda, Laura Silva a aj ďalší úspešní slovenskí ľudia, ktorí sa so mnou podelili o svoje príbehy a začiatky. Ale hlavne o to, ako dosiahli svoje sny a vytúžené ciele.

Všetky tieto inšpirujúce príbehy som porovnala s príbehmi ľudí, ktorí, bohužiaľ, nenaplnili svoj sen. Ťažko nachádzajú alebo nenašli naplnenie v živote. Ľudia, ktorí sa uspokojili s menej, ako túžili dosiahnuť. Každý príbeh, či už úspešných, alebo menej úspešných ľudí, je iný 
a tým jedinečný. Niektorí mali ľahšie začiatky, iní ich mali ťažké. Jedni mali na svojej ceste viac prekážok a výziev, druhí zas viac podpory 
a otvorených dverí.

Porovnala som všetky príbehy a snažila som sa nájsť kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili a rozhodli o tom, že sa niekto stal úspešným a šťastným a iný sa zas k svojim snom a túžbam nedopracoval. Identifikovala som niekoľko faktorov, ktoré mali všetci úspešní ľudia výrazne spoločné. Taktiež ich každý z nich aspoň niekoľkokrát v rozhovore spomenul. Nasledovná kombinácia faktorov reprezentuje ingrediencie, ktoré sú kľúčové na dosiahnutie úspechu a na naplnenie svojich snov.

A tak som si ich osvojila a aplikovala do svojho života. Pred dvoma rokmi som sa rozhodla pomáhať ľuďom transformovať ich život a naplniť ich potenciál. Založila som projekt RealWoman. Už uplynul rok, odkedy som sa rozhodla podeliť o všetky svoje osobné poznania, skúsenosti a inšpirácie  v novej knihe. A tak vznikol prvý rukopis knihy Ako dostať od života, čo chceme, ktorý som niekoľko mesiacov na to ponúkla ako online interaktívnu knihu. Získala som vzácnu spätnú väzbu od online čitateľov a bola som motivovaná vydať ju v knižnej verzii. A v máji to už bude skoro rok, keď som túto knihu začala písať a o niekoľko dní ju budem vytlačenú držať v ruke.

Pred dvoma rokmi bolo napísanie knihy iba takým "bláznivým" nápadom, myšlienkou. Pred rokom sa začala  myšlienka transformovať do konkrétnej predstavy a dnes sa stáva realitou. Nebola to priamočiara cesta, bolo tam veľa zákrút, a nie vždy to bolo ľahké. Cesta k vydaniu knihy menila svoj smer, ale cieľ bol stále rovnaký. A teraz viem, že som to dokázala, lebo milujem, čo robím. Verím v seba samu a mám to obrovské šťastie, že som obklopená ľuďmi, ktorí vo mňa veria. Nabrala som odvahu, a  aj s tým spojené riziko, a prekonávala som každý strach, ktorý sa objavil. A nikdy som sa nevzdala, nech sa objavila akákoľvek prekážka.

Držím vám všetkých palce na ceste za vašimi cieľmi, snami a túžbami. Nech vás nasledovné 4 prístupy sprevádzajú na vašej ceste.

1. Robme, čo milujeme

Robme to, čo zbožňujeme a čo nás napĺňa. Niečo, čo ani nepovažujeme 
za prácu, ale za poslanie. Keď objavíme svoju vášeň, aj cesta, ktorou ísť, bude pre nás ľahká a zreteľná. Budeme neustále ťahaní tým smerom, akoby sme boli pre tú úlohu vyvolení.

Ak máme sny a ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť, určite existuje aj spôsob a cesta, ako ich naplniť. Všetky sny a túžby sa v nás netvoria len preto, aby v nás driemali, ale existujú, aby sme ich zrealizovali. Naše sny a túžby vychádzajú z toho, čo v skutočnosti milujeme. Nasledovať svoje vášne znamená, dať svojmu životu šancu prežiť 
ho naplno a s pocitom, že má zmysel. Vtedy nie sme iba niekto z davu či jeden z milióna. Ak milujeme to, čo robíme, sme ako nikto iný, sme jedineční. Sme výnimoční, lebo svojou prácou rozdávame okolo seba lásku a radosť. Stráviť svoj život činnosťou, ktorú milujeme, je najsilnejší zdroj motivácie, aký na dosiahnutie cieľa v sebe môžeme mať.

Buď robíme niečo, čo milujeme, alebo milujme to, čo robíme. Láska k svojej práci, k ľuďom, k svojmu poslaniu a životu je jeden 
z najdôležitejších faktorov úspechu.

2. Majme odvahu prijať riziko

Veľmi výraznou vlastnosťou úspešných ľudí je odvaha. Odvaha nebáť sa pustiť do niečoho, čo nevieme, ako presne skončí a úspech nie je zaručený. Úspešní ľudia sú odvážni, neboja sa pustiť do niečoho v čo veria, aj keď si to nikto iný nemyslí. Nerobia si ťažkú hlavu z toho, že to nemôže vyjsť. Nemrhajú svoj čas myslením na to, ako to môže zlyhať, ale venujú všetku energiu do ďalšieho kroku, ktorý treba urobiť, aby dosiahli vytúžený výsledok.

Ak chceme nasledovať naše vášne, musíme mať odvahu vziať na seba aj riziko. Aj keď nie je nič zaručené, máme však pred sebou život napl­nený iba tým, čo zbožňujeme. A v tom prípade je aj to riziko obrov­ským zadosťučinením. Keď riskujeme kvôli tomu, čo máme najradšej, vtedy skutočne vieme, že žijeme naplno.

3. Verme v seba

Dôverujme našej vnútornej sile, ktorá nás ženie dopredu. Ak cítime, 
že na to máme a má to potenciál, tak v to verme. Verme v seba, 
v svoje schopnosti a že to dokážeme. Našu vieru podporíme tým, že nájdeme aspoň jednu osobu, ktorá v nás bude bezhranične veriť. Neporovnávajme sa s inými, ale spolupracujme. Naše odhodlanie veriť v to, čo v nás je a čo nám nadelila príroda, je pre náš ús­pech smerodajné. Nevšímajme si, čo kto hovorí. Všetky tie uštipačné poznámky, neprajnosti, spochybňovania či podceňovania. Ak vieme, že sme na to stvorení, nasledujme to. Obklopme sa ľuďmi, ktorí 
nás budú povzbudzovať a spolupracovať s nami na dosiahnutí našich cieľov. Vždy sa ide lepšie viacerým za jedným cieľom, ako samému proti všetkým.

4. Nikdy sa nevzdávajme

Ak sa rozhodneme pre svoj sen a túžime prežívať naše vášne, nikdy sa nezastavme. Nech sa objaví akákoľvek prekážka, nepriazeň, kompli­kácia, nikdy sa nevzdajme. Každý deň urobme aspoň jeden malý krôčik smerom k nášmu cieľu.

Ak nasledujeme svoj sen, je veľká pravdepodobnosť, že sa objavia 
nejaké prekážky či problémy na našej ceste. Veľkosť nášho sna a cieľa si bude od nás vyžadovať aj dostatočnú prípravu na jeho naplnenie. Budeme musieť priamoúmerne osobne podrásť a vzdelávať sa. A to aj cez prekonávanie problémov, prekážok či neúspechov. Život vždy bude skúšať silu našej túžby. Problémy na našej ceste sa objavia, aby nás preskúšali, a nie, aby nám dokázali, že sa to nedá. Problémové situácie nás bližšie posúvajú k nášmu cieľu, usmernia nás a pomôžu nám veľakrát urobiť lepšie rozhodnutia.

Tak veľa ľudí sa pri prvých zaváhaniach vzdá a nechá svoj sen len tak „odletieť“ preč. Vytrvalosť je cnosťou úspešných ľudí, neprestaňme sa hýbať smerom k nášmu cieľu. Iba ak robíme krok za krokom, dorazíme do nášho cieľa. Nikdy sa nevzdajme, ak po niečom tak veľmi túžime. Náš sen je príliš vzácny. Náš život za to stojí a my si zaslúžime, 
aby sa naše sny naplnili.
Kate

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára